ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งของ
ชำระเงินด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า เมื่อได้รับสินค้า
หมายเหตุ: คุณสามารถชำระเงินได้กับพนักงานจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับสินค้า โดยพนักงานจะทำการยืนยันเวลาก่อนดำเนินการจัดส่ง
 

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


ท่านสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

• สแกนใบ payin หรื่อถ่ายรูป ส่งเข้า Line ID: salecctv

• สแกนใบ payin หรือ print screen หน้าจอการโอนเงิน(กรณี Online) มาที่ salecctv.net@gmail.com

Product